7.3  Program “Hlaste korupci starostovi”

Program “Hlášení korupce starostovi” (Corruption Report Card to the Mayor) byl vytvořen jihokorejským hlavním městem Soul s cí1em získat informace o korupci od lidí, kteří právě prošli jednáním s městskými úředníky v záležitostech, jež spadají pod dozor či inspekci magistrátu, jako např. licence na provozování restaurace, stavební povolení atd. Ze seznamu všech občanů, kteří se obrátili na magistrát s jakoukoliv žádosti, jsou vybíráni podle předem definovaných kritérií ti, jimž bude dotazník zaslán. Jsou to zejména občané, u nichž byla magistrátem provedena inspekce, ať už se týkala daní, protipožární ochrany nebo stavební činnosti. Další skupinou jsou jednotlivci nebo firmy, kteří získali licenci nebo stavební povolení. Dotazníky zpracovává kancelář starosty, následuje vyšetřování a přiměřené potrestání každého potvrzeného korupčního jednání. Průměrně je každý měsíc zpracováno 22 000 dotazníků. Dosud bylo vyšetřeno přes 150 případů a 21 zaměstnanců, jejichž korupce byla prokázána, bylo exemplárně potrestáno. Zprávu o výsledku vyšetřování obdrželi vždy také ti, kteří o korupci informovali.

Tento program je možné provozovat tak, že se v rámci starostovy/hejtmanovy kanceláře vytvoří funkce tzv. protikorupčního specialisty. Nemusí se nutně jednat o nové pracovní místo, tuto funkci může zastávat i asistent starosty. Osoba zastávající tuto funkci musí být samozřejmě důvěryhodná a dostatečně odborně připravená, určitý stupeň důvěryhodnosti mu zároveň dodává jistá nezávislost na samotném úřadu. Na tuto osobu jsou odkazovány všechny strany, jakmile mají dojem, že by mohlo jít o korupci. Úkolem protikorupčního specialisty je jednak analyzovat vnitřní korupční prostředí, jednak řešit případy korupce signalizované od občanů anebo pracovníků, a to za podmínek ochrany těchto zdrojů. Na všech úředních místech, kde existuje korupční příležitost, bude vyvěšena stručná instrukce občanům, jak postupovat v případě, že se setkají s příznakem korupce (tedy jak a kde se obrátit na protikorupčního specialistu, se zárukou zachování ochrany). Obsazení této funkce by mělo podléhat rotaci v určitých časových intervalech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *