7.1  Protikorupční ombudsman

Funkce městského či krajského protikorupčního ombudsmana je odlišná od úřadu ombudsmana České republiky, zvaného veřejný ochránce práv. Fungování ombudsmana v rámci konkrétní samosprávy popíšeme na příkladu městské části Berlín-Špandau.

Funkcí protikorupčního ombudsmana je zprostředkovat informace mezi whistleblowerem a úřadem, případně policií, a zaručit přitom anonymitu whistleblowera. Ombudsman je tedy jakýsi mediátor. Aby se úředníci či občané obrátili na takového ombudsmana, musí být jeho funkce maximálně důvěryhodná a nezávislá. Ombudsman je samozřejmě jmenován i placen samosprávou, jeho nezávislost musí tudíž plynout zejména z autority samotné osoby ombudsmana. Úřad městské části Špandau nelehkou úlohu obsazení této funkce vyřešil tak, že ombudsmanem jmenoval zkušeného advokáta, specialistu na mediaci, který není v žádném vztahu k samotné městské části (i jeho kancelář sídlí v jiné městské části). Tím, že ombudsman plní svou funkci jakožto advokát, je zaručena zároveň anonymita whistleblowerů, neboť advokát má vůči svým klientům povinnost mlčenlivosti. Ombudsman-advokát účtuje městské části pouze skutečně odpracované a vykazované hodiny a není tudíž ani velkou finanční zátěží. Na druhé straně vykonává ombudsman, který nechce přijít o svou prestiž advokáta, tuto funkci jen za takových okolností, kdy je mu úřad skutečným partnerem a informace jím předané nestranně posuzuje a prošetřuje. Advokátovi by profesně uškodila pověst někoho, kdo vykonává úřad ombudsmana nejspíš jen pro peníze, neboť úřad jeho informace zametá pod koberec a pouze se chlubí existencí funkce ombudsmana.

Více informací o protikorupční strategii městské části Berlín-Špandau naleznete zde. Webové stránky ombudsmana Špandau mají adresu www.ombudsmann-spandau.de.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *