7  Transparentní whistleblowing

Whistleblower [uislblouer] je ten, kdo píská na píšťalku, aby na něco upozornil. V českém jazyce nemá toto označení adekvátní ekvivalent. Překládá se nejčastěji jako informátor (případně ne moc výstižně jako oznamovatel), ovšem toto označení v sobě stále nese jakousi negativní pachuť udavačství a práskačství. Pojem whistleblowing [uislblouing] má naopak pozitivní náboj, neboť obsahuje odvahu sdělit nějakou skutečnost, kterou se jiní sdělit neodváží; odvahu potlačit strach, loajalitu či kolegialitu a upozornit na nefér jednání. Whistleblowing je morálně silné a hodnotné jednání, definičně vymezitelné jako „oznámení ilegálních nebo eticky pochybných praktik na pracovišti“, a jako mnoho jiných progresivních opatření pro zvýšení transparentnosti či snížení korupce je i whistleblowing více rozšířen a podporován v soukromých firmách než na úřadech.

Podporovat whistleblowing znamená vytvořit (zejména pro zaměstnance úřadu, ale i jakékoli jiné osoby přicházející do styku s úřadem) takové podmínky, aby měli i jinou možnost upozornit na korupční či jinak nekalé jednání, než jít za nadřízeným či na policii. Jít na policii oznámit podezření z trestné činnosti kolegy či nadřízeného je pro mnoho lidí psychologicky příliš náročný krok. Jít za nadřízeným či tajemníkem úřadu zabraňuje často nevyzpytatelnost jejich reakce a strach, že se dotyčnému podezřelému donese identita informátora bez toho, aby podezřelý byl vyšetřen, případně potrestán. Záruka neprozrazení nebo možnost zůstat v anonymitě je základním principem podpory whistleblowingu. U nás je bohužel běžnou praxí házet anonymní stížnosti do koše pouze proto, že jsou anonymní. Na úřadech je přitom hodně lidí, kteří vědí o nějaké nekalé činnosti, vadí jim takové jednání a rádi by s tím něco udělali, ovšem něco jiného než oznámit je policii či nadřízenému. Jejich informace však mají pro vedení samosprávy i pro policii cenu zlata. Umět pracovat s anonymem je velmi důležité, ačkoli zároveň velmi těžké. Je potřeba vytvořit dvoustranný model, který obsahuje ochranu whistleblowera před pronásledováním úřadem a současně i ochranu úřadu před nespravedlivými obviněními.

V západní Evropě a zejména v USA jsou techniky i psychologie whistleblowingu již dopodrobna propracovány, používají se různé druhy ochrany informátorů i navazování kontaktu s nimi. V této kapitole vám představíme tři způsoby podpory whistleblowingu.

Více informací o whistleblowingu můžete nalézt například v angličtině na www.pcaw.co.uk a www.whistleblowing.org nebo v němčině na www.transparency.de/Whistleblowing.60.0.html a www.fairness-stiftung.de/Whistleblowing.htm. Plné znění zákona na ochranu whistleblowerů (Whistleblower Protection Act), který platí v USA od roku 1989, naleznete zde (odkaz na soubor „US Whistleblower Protection Act 1989“) nebo na http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c101:S.20.ENR:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *