6.2  Principy interního auditu

V rámci kontrolního oddělení doporučujeme zřídit zvláštní pracoviště pro kontrolu zadávání veřejných zakázek, jež by mělo aktivně vstupovat do procesu přípravy, zadávání a realizace veřejných zakázek. Nastavení systému veřejných zakázek, jehož součástí je i aktivní kontrola, popisujeme v rámci Opatření 5.1 Systém čínských zdí.

Toto kontrolní pracoviště pro veřejné zakázky má mít ideálně formu mobilní kontrolní skupiny, tak jak ji vytvořil a provozuje Magistrát města Frankfurt nad Mohanem v Německu.

Příklad:

Po rozsáhlém korupčním skandálu na magistrátu města Frankfurt nad Mohanem byla v roce 1988 v odboru vnitřní kontroly vytvořena mobilní kontrolní skupina, určená k tomu, aby bez časových prodlev kontrolovala vypsání, předání i vyúčtování zakázek na stavební práce. Vedle zkušených úředníků jsou členy této skupiny také techničtí specialisté z oborů strojírenství, inženýrské i pozemní stavitelství či rozvodných sítí. Bez ohlášení, na způsob namátkové kontroly navštěvují a prověřují stavební práce na nejrůznějších zakázkách, bez vazby na výši ceny zakázky nebo kontrolní plány. Od svého vytvoření odhalila tato skupina řadu prohřešků, mimo jiné množství odvádění menšího množství pracovních úkonů, než stálo v zadání. Kontrolní skupina také realizovala na vybraných silnicích vrty a jejich výsledky nechala prověřit odborným institutem Vysoké školy technické. Obdobně kontrolovala také kvalitu tepelných izolací u pozemních staveb. Díky okamžitému kontrolování může navíc včas zjistit fingované položky v popisu zakázky, které byly v místě stavby už předpřipravené či které nebylo nutné provést a jejichž provedení je po dokončení stavby nemožné či jen velmi obtížné kontrolovat.

Nárazové kontroly, zejména v rizikových oblastech a v reakci na anonymní oznámení, jsou nutné, předpokládají ale zároveň schopnost kontrolora pozitivně ohodnotit a potvrdit kontrolovanému jeho dobrou práci, aby mu výkon kontroly dával také pocit bezpečí a zvyšoval motivaci.

Vedle zjištění jednotlivých případů, kdy práce nebyly realizovány v původně uvedeném rozsahu nebo dokonce vůbec, je mimořádně důležité preventivní psychologické působení této skupiny.

Podrobnější studii o příčinách korupčního skandálu ve Frankfurtu nad Mohanem a přijatých řešeních naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *