6.1  Veřejné výsledky interní kontroly

Kdo bude hlídat hlídače? Jelikož vnitřní kontrolní orgány podléhají vedení úřadu, a nejsou tudíž nezávislé, je potřeba zvýšit důvěryhodnost jejich fungování veřejným prezentováním jejich činnosti a výsledků.

Na webových stránkách úřadu by měla být vytvořena část souhrnně mapující veškeré kontrolní aktivity týkající se fungování daného úřadu. Zde by měly být zveřejněny také externí audity, kontrolní zprávy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a všechny další možné relevantní informace, včetně vybraných právních předpisů upravujících kontrolu hospodaření a rozhodování samospráv. Tyto webové stránky musí ale obsahovat zejména všechny relevantní informace týkající se vnitřní kontroly. Vedle kontaktních údajů a personálního složení by zde měla být zveřejněna strategie a priority vnitřní kontroly, případně plán kontrol, respektive jeho zveřejnitelná část. Následovat musí přehled vykonané kontrolní činnosti a závěry kontrol, včetně všech zjištěných nedostatků. Jelikož tímto zjištěním nemá kontrola končit (naopak kontrola má sloužit zejména prevenci), je vždy hlavním výsledkem kontroly prověření, zda byla realizována opatření zamezující opakování zjištěných nedostatků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *