Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Balíček 40 protikorupčních opatření » 6  Transparentní vnitřní kontrola

6  Transparentní vnitřní kontrola

Vnitřní kontrola na úřadech českých samospráv je obzvlášť důležitá, ale také obzvlášť nedůvěryhodná. Důležitá je proto, že neexistuje žádná jiná. Například kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu nedosahují na rozpočty samospráv, a tak narozdíl od okolních států jsou samosprávy u nás v podstatě nedotknutelné. Nedůvěryhodná je vnitřní kontrola proto, že je podřízena vedení samospráv, personálně i finančně, a tudíž nemůže podstatnou část samosprávy (vedení a jeho rozkazy plnící prodloužené ruce) efektivně kontrolovat. Narozdíl například od Polska či Slovenska, kde mají kontrolní orgány samosprávy zaručenu nemalou míru nezávislosti na vedení.

Úplnou důvěryhodnost si za těchto podmínek nemůže vnitřní kontrola nikdy získat, může se jí ale přiblížit, na jedné straně radikálně zvýšenou otevřeností a transparentností, na druhé straně zvýšením svého odborného, personálního a technického zázemí, a tím zajištěním opravdu funkční, pružené a kvalitní interní kontroly.

Kontrolu nemá vykonávat pouze oddělení vnitřní kontroly. Kontrolu mají v popisu práce všichni vedoucí zaměstnanci, a proto vzdělávání vedoucích pracovníků v otázkách vedení a řízení s důrazem na kontrolní činnosti je nezbytnou součástí posilování kontrolních mechanismů v úřadu. To předpokládá také vytvoření časových kapacit pro kontrolu, neboť většinou jsou vedoucí pracovníci natolik zahlceni vlastní prací, že na kvalitní řízení, jehož součástí je kontrola, nemají čas ani energii. Kvalitní kontrola, kterou nabude vedoucí zaměstnanec pouze kvalitním vzděláváním, je orientována zejména pozitivně, na budování důvěry a motivace u podřízených zaměstnanců, méně již na odhalování nekalého chování.

Pro inspiraci doporučujeme přečíst studii o příčinách a následcích rozsáhlého korupčního skandálu německého města Frankfurt nad Mohanem, kterou naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *