Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Balíček 40 protikorupčních opatření » 5  Transparentní veřejné zakázky » 5.6  Zveřejňování zápisů ze zasedání hodnotících komisí

5.6  Zveřejňování zápisů ze zasedání hodnotících komisí

Zápisy ze zasedání Komise pro otevírání obálek a Komise pro posuzování a hodnocení nabídek mají zákonem o veřejných zakázkách definovaný povinný obsah (složení komise, oznámení o nepodjatosti, přijaté nabídky, vyloučené se zdůvodněním, hodnocení podle jednotlivých kritérií atd.). Vědomí členů komise, že tyto zápisy jsou aktivně zveřejňovány, snižuje riziko manipulace při vyhodnocování nabídek. Tyto zápisy by proto měly být na webových stránkách samosprávy ke stažení (ideálně v rámci databáze veřejných zakázek – viz opatření 5.2) nebo alespoň zpřístupněné na úřadě k nahlédnutí a okopírování (tato možnost by měla být uvedena na webových stránkách).

Zápisy ze zasedání komisí nejsou nezveřejnitelné. Zákon o veřejných zakázkách jejich zveřejnění nezakazuje, pouze zápis z hodnocení nabídek se smí samozřejmě zveřejnit až po ukončení či zrušení soutěže. V případě, že by zápisy obsahovaly chráněné osobní údaje (čímž se nemyslí jméno člena komise), obchodní tajemství či jiné zákonem utajované skutečnosti, pak se tyto části zápisu při zveřejnění začerní či odstraní. Tyto případy jsou ale výjimečné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *