5.5  Externí audit veřejných zakázek

Samosprávy by si měly pravidelně za určité časové období, ideálně jeden, případně dva roky, nechat zpracovat externí audit zadávání veřejných zakázek. Takový kontrolní audit zhotovený nezávislou auditorskou firmou (vybranou v transparentní soutěži) nahrazuje v podstatě kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu, jehož kompetence na samosprávy nedosahují. Tento audit se na rozdíl od občasných kontrol prováděných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nesoustředí pouze na dodržování litery zákona o veřejných zakázkách, ale prověřuje celý systém zadávání zakázek daným úřadem. Protože kontroluje všechny zakázky za dané období, dokáže odhalit systémové slabiny, opakující se chyby, případně nehospodárné nakládání s veřejnými financemi. Audit ex post musí ve své výsledné podobě obsahovat popis a zdůvodnění efektivnosti vynaložených veřejných prostředků.

Samozřejmostí je kompletní výsledky externího auditu zveřejnit na webových stránkách, neboť až tím se fakticky naplňuje protikorupční potenciál tohoto opatření.

Příklad:

Externí audit veřejných zakázek za roky 1998 až 2002 si nechal zhotovit Magistrát hl. m. Prahy. U dvou zakázek, které audit označil za nejproblematičtější, zadal ještě dodatečné zhotovení forenzních (hloubkových) auditů. Pražský magistrát ovšem dlouho odmítal audity zveřejnit s odůvodněním, že obsahují osobní údaje. Forenzní audity zveřejnil až po rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů a jsou k nalezení na www.praha-mesto.cz pod odkazem „Úřední oznámení“. Výsledky celkového externího auditu i zmíněné rozhodnutí ÚOOÚ jsou k nalezení na www.oziveni.cz pod odkazem „Veřejné zakázky“ nebo v příloze (rozhodnutí – strana 1., rozhodnutí – strana 2.).

Doporučení: Audit ex ante

Externí audit veřejných zakázek je auditem ex post, neboli kontroluje zakázky po jejich zadání a zhotovení. Ideálně by mu měl předcházet audit ex ante. Tento audit se vypracovává na základě schváleného rozpočtu a plánu veřejných zakázek na následující rok a má popisovat a zdůvodňovat efektivnost plánovaných potřeb pokrývaných z veřejných prostředků z rozpočtu zadavatele.

Audit ex ante je nezbytným porovnávacím podkladem pro audit ex-post. Teprve porovnání auditu ex ante s auditem ex post přináší skutečné poznatky o dosažené účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky z rozpočtu samosprávy. Zveřejnění obou auditů i případné srovnávací zprávy, zhotovené například kontrolním výborem zastupitelstva, plní funkci kontrolního protikorupčního opatření.

Více viz příručka Transparency International Slovensko „Protikorupčné a informačné minimum vo verejnom obstarávaní“ (zde).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *