5.4  Elektronické tržiště

Zákon č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách nařizuje, aby se zakázky do dvou milionů korun bez DPH zadávaly transparentním a nediskriminačním způsobem a za cenu obvyklou v místě a čase zadání. Tudíž rozšířený názor, že se zákon o veřejných zakázkách na zakázky malého rozsahu nevztahuje, je mylný. Naopak zajistit transparentní (zpětně kontrolovatelný) a nediskriminační (široce přístupný) výběr zhotovitele či dodavatele, když nejsou stanovena přesná pravidla, není jednoduché. Systémem, který dokáže zadávat zakázky malého rozsahu zákonem požadovaným systémem, je právě elektronické tržiště.

Příklad: Městská část Praha 6

„S cílem zadávat tyto zakázky transparentně zřizuje Městská část Praha 6 elektronické tržiště, které by mělo umožnit rychlé získávání nabídek na realizaci zakázky, operativní rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky a zároveň umožnit co nejširšímu okruhu uchazečů se o tyto méně rozsáhlé zakázky ucházet,aniž by jim vznikaly finanční náklady s registrací na elektronickém tržišti, se zpracováním nabídky atd.“ (viz www.praha6.cz/trziste)

Výběr z pravidel e-tržiště MČ Praha 6:

  • subjekty které chtějí zasílat své nabídky do elektronického tržiště se musí nejprve zaregistrovat (zdarma) a zvolit kategorie zakázek, o kterých chtějí být informováni
  • vyhlášené zakázky ve zvolené kategorii budou automaticky zasílány na zadaný email
  • po přihlášení do systému je možné zadávat k jednotlivým zakázkám nabídky, ke každé zakázce je možné zadat pouze jednu nabídku; u každé zakázky je uvedeno vyhlášení a datum ukončení nabídek; nabídky je možné zadávat a případně i editovat pouze v tomto období
  • v okamžiku vyhlášení výsledků bude všem zúčastněným rozeslán email s výsledky
  • vyhlášené zakázky včetně uvedení vítězného dodavatele bude uvedeno na webových stránkách

Doporučení:

Pro zvýšení transparentnosti doporučujeme takto nastavené elektronické tržiště vylepšit o zveřejňování nabídek umístivších se na prvních třech místech, a to včetně nabídnuté ceny a dalších stanovených výběrových kritérií. Dobu archivace doporučujeme minimálně pět let.

Elektronické tržiště pro informační a komunikační technologie do 2 milionů korun pro subjekty veřejné správy

Na základě usnesení vlády České republiky č. 683 ze dne 26. června 2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie, zajišťuje Ministerstvo informatiky provoz elektronických tržišť pro státní správu.

Licenci MI ČR k obchodování na e-tržišti mají tito tři provozovatelé, na jejichž webových stránkách jsou elektronická tržiště umístěna:

B2B Centrum, a.s. CenTrade, a.s. Economy.cz, s.r.o.
Počet zapojených dodavatelů:
2 968
Počet zapojených dodavatelů:
2 367
Počet zapojených dodavatelů:
1 724
gem.b2bcentrum.cz verejnasprava.centrade.cz www.allytrade.cz/

Úřady státní správy jsou povinné pro nákup informačních a komunikačních technologií používat tato licencovaná tržiště, samosprávy je využívat mohou, ale nemusejí. Více informací na www.micr.cz/e-trziste/default.htm.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *