4.4  Zpřísnění rozpočtových pravidel

Jako příklad pro inspiraci uvádíme zpřísnění rozpočtových pravidel slovenského města Trenčín, které platí od roku 2004. Podle nových pravidel každý rozpočet včetně pozměňovacích návrhů a použití rezervního fondu schvaluje zastupitelstvo formou „všeobecně závazného nařízení“ (vyhláška), což znamená, že k schválení je potřeba 3/5 většina přítomných poslanců. Nařízení si také osvojilo celostátní zákonné dluhové limity a objem dluhových splátek za rok.

Rezervní fond města se podle nových pravidel smí využít výlučně ve čtyřech deklarovaných oblastech: úhrada schodku hospodaření města, snížení dluhu, odstranění živelných pohrom či na výdaje v zájmu předejití hrozbě výrazných škod na majetku města.

Změny rozpočtu města mohou být schváleny zastupitelstvem maximálně dvakrát v průběhu kalendářního roku. Celé znění rozpočtových pravidel města Trenčín naleznete zde v příloze nebo na adrese www.trencin.sk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *