4  Transparentní hospodaření

Všechny samosprávy mají ze zákona povinnost nakládat se svým majetkem účelně a hospodárně (zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze). Za porušování tohoto zákona ale neexistují žádné sankce, v ČR navíc chybí nezávislá kontrola hospodaření samospráv (kompetence NKÚ zůstávají stále omezené na státní rozpočet) a o efektivitě vnitřních kontrolních mechanismů se dá leckde s úspěchem pochybovat. Samosprávy jsou sice povinny zadávat každoročně audit, ten ale zpracovávají soukromé firmy (případně ministerstvo financí) a navíc nebývá vůbec zveřejněn nebo nejsou zveřejněny nedostatky. Pokud tedy chce politická reprezentace projevit upřímnou vůli nakládat s majetkem samosprávy hospodárně, musí hospodaření otevřít zraku a pokud možno i hlasu veřejnosti a zprůhlednit procesy a odpovědnosti v oblasti nakládání s majetkem.

Ve většině samospráv nemá dnes občan a často ani běžný (opoziční) zastupitel k dispozici nástroje umožňující zjistit, jak se s obecním/krajským majetkem skutečně hospodaří. Ti, kteří se snaží získávat informace o hospodaření například na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, se pak často dostávají do zbytečných konfliktů s úřadem. Systematická a dlouhodobá snaha o kontrolu hospodaření vytváří v očích úřadu z občana kverulanta a z žadatele obtěžovatele. Zcela zbytečně. 99% informací o hospodaření jsou ze zákona veřejné a jejich systematické a přehledné zveřejňování na internetu je nejen účinným preventivním nástrojem proti korupci, ale je základem moderního, občanům sloužícího a otevřeného úřadu.

Hospodaření s majetkem samosprávy je široká oblast a nabízí široké množství opatření ke zvýšení transparentnosti. Vybrali jsme pro vás sedm vyzkoušených a osvědčených opatření, která jsme v poměru efektivity opatření k nákladům na jeho zavedení a provoz seřadili následovně:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *