3.5  Bulletin o samosprávě do domácností

Myšlenka tištěného bulletinu o funkcích, činnostech a struktuře samosprávy vychází ze dvou předpokladů: zaprvé ne všichni občané jsou pravidelnými a zkušenými uživateli internetu a zadruhé dostat do ruky takový bulletin může být pro leckoho prvním krokem k aktivnějšímu zájmu o dění v samosprávě. Mnoha lidem také chybí zcela základní znalosti o fungování samosprávy a webové stránky samospráv takovýto přehled nenabízejí: tuto znalost svým strukturováním již mlčky předpokládají.

Bulletin by tedy měl odpovídat na širokou škálu otázek: co jsou a jak fungují zastupitelstvo a výbory, rada a komise a úřad, jak se schvaluje rozpočet a co ho tvoří, jaké jsou možnosti občanů se zapojit, co je a co není v pravomocích samosprávy atd. Chybět by neměl přehled kontaktů, poplatků a mapa webových stránek. Aby byl bulletin uživatelsky příjemný a přehledně strukturovaný, doporučujeme obrátit se při jeho vytváření na profesionály.

Bulletin by měl být distribuován zdarma a náklady může, pokud je to nutné, pokrýt alespoň zčásti reklama.

Příklad: slovenské město Prievidza

Po vykonání auditu a reorganizování práce samosprávy v Prievidzi vydal městský úřad a distribuoval do každé domácnosti v nákladu 20.000 kusů brožuru o padesáti stranách. Jedná se o průvodce popisující organizaci, činnosti, funkce, poplatky a kontaky samosprávy. Projekt stál 350.000 slovenských korun a třetinu pokryla firemní reklama. Městský úřad plánuje vydat další, menší brožurku popisující přijatá všeobecně závazná usnesení. Deklarovaným cílem těchto aktivit je zjednodušit život občanům v kontaktu se samosprávou a zároveň je aktivizovat při tvorbě kvalitnější samosprávy.

Celý bulletin najdete zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *