3.3  Předpis pro komunikaci s médii

Pro předcházení konfliktům a pro vyjasnění komunikační (mediální) činnosti samosprávy je vhodné vytvořit předpis popisující práva zaměstnanců při komunikaci s médii. Součástí tohoto předpisu by měla být, vedle definice pro úřad specifických struktur pro oficiální komunikaci s médii, také ochrana úředníků pro případ jejich vlastní komunikace s médii, ať už z vlastní iniciativy či na žádost novináře. Předpis by měl obsahovat zákaz vyšetřování (v rámci úřadu), kdo poskytl sdělovacím prostředkům informaci o činnosti úřadu.

Tento předpis by měl výslovně povolit úředníkům poskytovat sdělovacím prostředkům informace o činnosti úřadu (vyjma výslovně definovaných chráněných informací, jako jsou osobní údaje, obchodní tajemství apod.). Anebo opačně je možná „měkčí“ varianta, kdy úřad deklaruje neexistenci vnitřních pokynů/směrnic/nařízení zakazujících úředníkům poskytovat sdělovacím prostředkům informace o činnosti úřadu. Výsledkem každopádně má být, že úředníci mají možnost komunikovat s médii, aniž by jim hrozil nějaký postih.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *