3.2  Demokratické radniční periodikum

Většina radnic vydává vlastní noviny/časopis či aspoň informační občasníky. Bohužel často slouží tato periodika, vydávaná za peníze samosprávy, k sebeprezentaci vedení radnic, obzvláště v předvolebních obdobích. Odstrašující příklad takto zneužitého radničního periodika najdete zde (jedno číslo Městských novin Ústí nad Labem, v nichž v předvolebním období primátor města Gandalovič vystupuje v šestnácti článcích s osmi fotografiemi své osoby). Není výjimkou, že redakční radu tvoří rada samosprávy, a je spíše pravidlem, že v čele periodika stojí starosta. Radniční periodika by přitom měla sloužit k nestrannému (= nestranickému) informování občanů o dění v samosprávě.

Redakční rada nemá být obsazena radními či politiky výhradně z vládnoucích stran, ale má být buď nezávislá, nebo zahrnovat i zástupce opozice. Radniční periodika by ale měla zejména obsahovat prostor jak pro opozici, tak pro vyjádření občanů, k vedení samosprávy pochvalných i kritických. Měla by dávat prostor k diskusi o připravovaných rozhodnutí.

Zaručit nestrannost periodika či alespoň přístup alternativních názorů do něj může například „Kodex radničního periodika“ a „Statut redakční rady“.

Pro inspiraci uvádíme výběr ze zajímavého návrhu na rekonstrukci radničního zpravodaje Haló Brno (dále HB), který v dubnu 2005 představili brněnští zastupitelé za ČSSD, KSČM a Stranu Zelených:

  • Redakční rada HB bude ustavena řádnou komisí rady. Bude tak zajištěna transparentnější kontrola (poměrná účast koalice/opozice, pořizování a zveřejňování zápisů z jednání redakční rady, možnost účasti profesionálních žurnalistů či akademiků z oboru).
  • Zastupitelstvo přijme Statut redakční rady, který stanoví jasná pravidla pro fungování časopisu ve smyslu periodika veřejné služby.
  • Hlavní zásadou, kterou se bude řídit redakční rada při vydávání HB, bude úsilí o maximální vyváženost, nestrannost a objektivitu radničního zpravodaje podle požadavků Listiny základních práv a svobod (článek 17 LZPS).
  • Nejméně 1/2 strany každého vydání bude určena pro politickou polemiku nad aktuálními problémy. Každá politická strana v ZMB bude mít možnost se bez cenzury vyjádřit k jakýmkoliv záležitostem souvisejícím s problematikou řešenou v ZMB.
  • Vznikne systém měsíčního harmonogramu témat pro diskusi, která jsou pro Brno strategická nebo vyžadují vysoké náklady. Téma bude určeno redakční radou a oznámeno čtenářům dostatečně dopředu.
  • Ke každému hlavnímu tématu vydání HB bude minimálně polovina strany věnována dopisům čtenářů, která nebude cenzurována a bude určena ke zveřejňování všech názorů občanů, a to v poměru, v jakém dojdou do redakce.

Celé znění návrhu najdete v příloze.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *