3.1  Prostor pro diskusi a alternativní názory

Zajištění prostoru pro svobodnou diskusi a kritické komentáře na webových stránkách samosprávy se opírá o dva argumenty: zaprvé, samospráva je de facto sdružením místních obyvatel, a tudíž i prostorem jejich setkávání a výměny názorů, a zadruhé je nejlepším vládcem ten, který dokáže na svém dvoře hostit své kritiky. Tento prostor pro diskusi a kritiku může tvořit přehledný a ucelený systém. Po prozkoumání a vyhodnocení různých webů samospráv se zdá být ideálním systém postavený na třech pilířích: otázky a odpovědi, tématické fórum a návštěvní kniha.

Otázky a odpovědi

(podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Rubrika „Otázky a odpovědi“ je v provozu například na stránkách hl. m. Prahy (odkaz přímo z hlavní stránky www.praha-mesto.cz). Občané zde mají možnost poslat na magistrát on-line formulářem dotaz (odkaz na ukázku), který je pak i s odpovědí v této rubrice zveřejněn.

Podle nedávno schválené novely č. 61/2006 Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí každý úřad na svých webových stránkách zveřejňovat žádosti o informace podle tohoto zákona včetně poskytnutých (i zamítavých) odpovědí (§5 odst. 3). Ideální proto je tuto rubriku využít pro splnění této zákonné povinnosti, on-line formulář nazvat „Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb.“ a zároveň do této rubriky vkládat i žádosti, jež na úřad dorazily poštou či e-mailem, samozřejmě včetně odpovědí či případného zamítnutí žádosti.

Aby byl naplněn smysl této nové zákonné povinnosti, je pro občana nezbytné mít v této rubrice k dispozici fulltextový vyhledávač.

Tematické fórum

Rubrika „Tematické fórum“ nabízí občanům možnost vyjádřit svůj názor ke konkrétní problematice, k níž je právě zřízena diskuse. V této rubrice se má jednat věcnou argumentací o problému, který je v dané samosprávě aktuální a ožehavý a jehož řešení se na úřadě připravuje. Vedení samosprávy by mělo samozřejmě k názorům, připomínkám a podnětům občanů při hledání řešení přihlížet a v rámci možností do probíhajících debat v této rubrice také přispívat. Diskusi v této rubrice musí (podle předem stanovených a zveřejněných pravidel) hlídat redakce, aby se nazaplevelila nevěcnými příspěvky (pro ně je určena Návštěvní kniha – viz dále, kam je možné nevěcné příspěvky přesouvat). Témata pro diskuse iniciativně vybírá samospráva, ale může reagovat také na požadavky občanů.

Tuto rubriku provozuje například německé hlavní město Berlín na svých stránkách www.berlin.de (odkaz Ihre Meinung – odkaz Forum) – ukázka zde.

Návštěvní kniha

Tato rubrika slouží jako volná diskuse, do níž může přispět kdokoli téměř čímkoli. Tato rubrika má jen velmi obecná pravidla a redakce maže pouze příspěvky, které mají rasistický, sexistický, urážlivý apod. obsah, nebo případné komerční prezentace či odkazy na jiné stránky. Témata by sice měla souviset s danou samosprávou, ale podmínka to být nemusí. Zde je možné chválit, kritizovat, diskutovat s ostatními…

Tuto rubriku provozuje také například město Berlín na svých stránkách www.berlin.de (odkaz Ihre Meinung – odkaz Gästebuch) – ukázka zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *