Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Balíček 40 protikorupčních opatření » 3  Transparentní poskytování informací

3  Transparentní poskytování informací

Jakým způsobem chceme komunikovat s občany a jakým způsobem jim chceme předávat informace? Tuto širokou a pro samosprávy zcela základní otázku by měla zodpovědět oficiálně schválená a zveřejněná informační politika (nebo též informační strategie). Zahrnuje samozřejmě i opatření, která jsme uvedli v jiných kapitolách (zveřejňování informací o jednání volených orgánů, o veřejných zakázkách atd.), ale soustředit by se měla také na způsoby přímého kontaktu samosprávy s občany, případně zprostředkovaně přes média. Přímému styku s občany se věnuje i opatření “Anketa o prioritě investic” v následující kapitole a také kapitola o whistleblowingu (informátorství), obě jsou ale tematicky specializovaná. V této kapitole chceme upozornit na nutnost vést s veřejností širokou debatu o předem nedefinovaných tématech, na nutnost vymezit část oficiálního prostoru pro kritické názory, a také na nutnost poskytnout občanům možnost podílet se na rozhodnutích významně utvářejících jejich životní prostor. Komunikačních kanálů mezi úřadem a občany může být samozřejmě velké množství, ale je potřeba, aby některé z nich byly institucionalizované a všeobecně známé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *