2.1  Systém OPEN neboli on-line úřad

On-line služby na úřadech nejsou módní vlnou přetechnizované společnosti. Jejich šíření je nezvratným jevem, neboť přináší jednoznačně pozitivní výsledky. Pracuje-li úřad s občany on-line (přes internet), zvyšuje se jeho efektivita ve dvou směrech. Odosobněná elektronická komunikace přináší zaprvé úspory času, peněz a v neposlední řadě i zbytečně spotřebovaného papíru jak na straně úřadu, tak na straně občanů. Počáteční investice do zprovoznění takového systému se tudíž úřadu vrátí i se ziskem. Zadruhé je elektronické vyřizování žádostí bez osobního kontaktu mnohem transparentnějším, korupci do značné míry eliminujícím způsobem, zajišťujícím zároveň jednotný postup vůči všem občanům.

Úřadům tolik vlastní neschopnost opouštět zažité způsoby se u nás nejvíce projevuje právě v této oblasti, porovnáme-li ji například se stavem nabízených služeb bankami, které se posledních deset let předhánějí v tom, která z nich uvidí svého klienta nejméně často. Samosprávy v České republice mají tedy co dohánět, zároveň ale mají dostatek příkladů k inspiraci. Příkladem par excellence je systém OPEN jihokorejského Soulu, který ve světě propaguje i Světová banka a Organizace spojených národů. Ta vydala k fungování a aplikaci Systému OPEN i manuál v šesti jazycích, mimo jiné anglicky, francouzsky či rusky (viz http://www.unpan.org/training-open-manual.asp). Doufáme, že se Systém OPEN stane inspirací i pro naše města.

Příklad: Systém OPEN jihokorejského hlavního města Soul

Za zkratkou OPEN (Online Procedures Enhancement for Civil Applications – Zlepšení online vyřizování žádostí občanů) se skrývá systém, který zprostředkovává všem občanům informace o aktuálním stavu vyřizování všech (tedy nejen vlastních) žádostí, a to online, tedy prostřednictvím internetu. Občané Soulu tak mohou zjistit nejen to, který úředník na jakém městském odboru se jejich žádostí právě zabývá (nebo kterému leží na stole), ale také to, jak dlouho už u něj je a kdy očekává, že s ní bude hotov.

Cílem tohoto systému je omezit korupci v oblasti žádostí a povolení, které jsou pro svoji komplexnost a počet procedur, jimiž musí projít, nejvíce náchylné ke korupčnímu jednání. V průběhu zavádění tohoto informačního systému bylo třeba analyzovat různé druhy žádostí, určit a popsat postup schvalování. Školeními prošlo 1360 zaměstnanců z 485 odborů města, došlo i k dalším vylepšením. Mezi ně patří např. automatická kontrola, která zjišťuje, zda se neliší úředníkem uváděné datum vyřízení žádosti se skutečným. Důvodem tohoto kroku bylo zajištění tlaku na včasné vkládání dat. Mezi další nová opatření patří již zmíněné zveřejňování očekávaného vyřízení či postoupení žádosti jinému úředníkovi jako prevence proti neodůvodněnému zdržování. Tyto informace neslouží samozřejmě jenom žadateli, ale také vnitřní kontrole. Neopominutelnou částí informačního systému je i popis a vysvětlení všech procedur, kterými žádosti prochází, tedy jakási nápověda.

Flashovou prezentaci v anglickém jazyce o OPEN Systému města Soul naleznete zde a další podrobné informace v anglickém jazyce naleznete na http://english.seoul.go.kr/gover/initiatives/inti_open_system.htm.

Příklad: Virtuální Front Office Městské části Bratislava – Karlova Ves

Úřad bratislavské městské části Karlova Ves zřídil tzv. Virtuální Front Office neboli on-line klientské centrum. Na samostatné stránce úřadu jsou zveřejněny dokumenty a tiskoviny potřebné pro vyřízení žádostí, které si občané mohou stáhnout a rovnou poslat příslušným úředníkům na zveřejněné e-mailové adresy. V případě potřeby občan ještě fyzicky donese nebo pošle poštou doklady, které se nedají poslat elektronicky, jako například občanský průkaz. V každém případě občan dopředu ví, co všechno žádost vyžaduje. Úřad si od tohoto opatření slibuje zejména zjednodušení a větší plynulost vyřizování žádostí, a tím úsporu času občanů i úředníků. Více viz www.karlovaves.sk.

Příklad: on-line služby hl. m. Prahy

V rubrice pod názvem “on-line podání” začíná pražský magistrát rozjíždět moderní podobu úřadu poskytujícího on-line služby. Zatím je zde možné podat oznámení o konání veřejného shromáždění, žádost o přidělení bezbariérového bytu, žádost o grant a žádost o informace o životním prostředí. Kromě samotné realizace elektronických podání nabízí magistrát možnost sledovat stav zpracování všech vlastních podání prostřednictvím přehledného žurnálu.

Spektrum nabízených služeb by se mělo postupně rozšiřovat. Magistrát také vyzývá občany, aby posílali náměty na nové informace a služby, které by na tomto portálu uvítali.

Více informací naleznete na www.praha-mesto.cz pod okazem “on-line podání”.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *