6.3.2  Připomínky dotčených osob

Podle § 172 odst. 4 může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání připomínky ústní. Správní orgán je povinen se všemi připomínkami těchto osob zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a jednotlivě se s nimi vypořádat v jeho odůvodnění. Tato ustanovení je nutno vykládat tak, že připomínky k návrhu může uplatnit každý, pokud dostatečně zdůvodní dotčení svých práv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *