6.3  Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy lze vydat pouze na základě zvláštního zákona (§ 171). Jediným účinným předpisem, který výslovně upravuje opatření obecné povahy, je zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Od 1.1.2007 budou jako opatření obecné povahy vydávány také regulační a územní plány podle nového stavebního zákona.

Vzhledem k tomu, že definiční znaky opatření obecné povahy naplňují i některé další akty správních orgánů vydávané podle zvláštních zákonů, měly by být i tyto podřazeny pod režim ustanovení § 171§ 174 správního řádu, ačkoli nejsou výslovně v zákonech označeny jako opatření obecné povahy. Jedná se o již zmiňované územní plány nebo také povolení uzavírky silniční komunikace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *