6.2.9  Podpůrné použití jiných částí správního řádu

Podle § 170 se při postupu podle této části obdobně použijí ustanovení části první a přiměřeně ustanovení části druhé. V nejmenší nezbytné míře – nestanoví-li správní řád jinak – se použijí přiměřeně i ustanovení občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení o neplatnosti a odporovatelnosti právních úkonů, ustanovení o odstoupení od smlouvy, ustanovení o změně v osobě dlužníka nebo věřitele, nejde-li o právní nástupnictví, a ustanovení o započtení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *