6.2.6  Výpověď veřejnoprávní smlouvy

Veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět jen písemnou formou a jen tehdy, jestliže to bylo ve veřejnoprávní smlouvě smluvními stranami dohodnuto a jestliže byla dohodnuta výpovědní lhůta. Pokud tak učiněno nebylo, smlouvu jednostranně vypovědět nelze. Neuplatní se zde tedy obecná občanskoprávní možnost výpovědi smluv uzavřených na dobu neurčitou podle § 582 občanského zákoníku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *