6.2.5  Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy

I veřejnoprávní smlouvy jsou primárně smlouvami, pro které platí stará římskoprávní zásada Smlouvy je třeba dodržovat.pacta sunt servanda. Změnit obsah veřejnoprávní smlouvy tedy nelze jednostranně, ale jen písemnou dohodou smluvních stran. Bylo-li k uzavření smlouvy třeba souhlasu správního orgánu nebo třetí osoby, je tohoto souhlasu třeba i k uzavření změny této dohody, a to včetně zveřejnění případného souhlasu správního orgánu na úřední desce podle § 164 odst. 3.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *