4.5.1.3  Poučení

V rozhodnutí musí správní orgán informovat účastníky řízení rovněž o tom, zda je možné rozhodnutí napadnout nějakými opravnými prostředky. K tomu slouží poučení. V něm se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého správního orgánu se odvolání podává (§ 68 odst. 5).

Pokud správní orgán ve výroku rozhodnutí vyloučil odkladný účinek odvolání nebo pokud nemá odvolání odkladný účinek přímo ze zákona (např. odvolání proti usnesení), musí o tom být účastníci informováni i v poučení (§ 68 odst. 6).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *