4.5.1  Rozhodnutí

Obecná definice ve správním řádu říká, že rozhodnutím správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá, nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách (§ 67 odst. 1).

Každé rozhodnutí musí obsahovat výrokovou část, odůvodnění a poučení účastníků o možných opravných prostředcích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *