Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 4  Správní řízení (formální) » 4.5  Rozhodnutí a usnesení (druhy a náležitosti)

4.5  Rozhodnutí a usnesení (druhy a náležitosti)

Správní řád nově upravuje dva základní typy výstupů činnosti správního orgánu ve správním řízení. Jedná se o rozhodnutí a usnesení. Rozhodnutím se zpravidla řeší věc jako taková (vyhovuje se žádosti, žádost se zamítá, ukládá se povinnost apod.). Usnesením správní orgán zpravidla činí průběžná opatření, kterými zajišťuje hladký průběh řízení a řeší některé další procesní otázky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *