4.4.8  Skutečnosti obecně známé

Jedná se o skutečnosti v dané době známé neurčitému okruhu lidí. Pokud správní orgán chce využít tuto skutečnost jako podklad pro rozhodnutí, musí to být účastníkům zřejmé nejpozději při seznamování se s podklady pro rozhodnutí. Je pak na nich, aby případně zpochybnili obecnou známost takové skutečnosti a navrhli nutnost jejího dokázání spolu s návrhem na provedení konkrétních důkazů. Jestliže se některé skutečnosti jakožto obecně známé dovolává účastník řízení, může jej správní orgán vyzvat, aby pro toto své tvrzení označil vhodné důkazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *