4.4.7  Skutečnosti známé z úřední činnosti

Jedná se o skutečnosti, se kterými se správní orgán seznámil při své jiné činnosti, než je vydávání předmětného rozhodnutí. Mohl se s nimi seznámit při vydávání jiných rozhodnutí, při kontrolní či dozorové činnosti, z podnětů od občanů apod. Jestliže se má jednat o zákonný podklad pro rozhodnutí, musí mít účastníci řízení možnost se s ním seznámit před vydáním rozhodnutí a musí být uveden v odůvodnění rozhodnutí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *