4.4.5  Návrhy účastníků

Účastníci mohou podávat návrhy v průběhu celého řízení až do vydání rozhodnutí. Pokud však zákon nebo správní orgán určí, že návrhy je možné podávat jen do určitého okamžiku (např. ústního jednání), je nezbytné tak učinit, jinak se účastník vystavuje riziku, že k nim správní orgán nebude přihlížet (uplatnění zásady „koncentrace řízení“).

Od účastníků lze spravedlivě očekávat jen takové návrhy důkazů, které jsou podle jejich vědomí relevantní v daném řízení — a to buď věcně (rozhoduje-li se o umístění jednopodlažní stavby, nelze očekávat námitky vůči stavbě třípodlažní) anebo z právního hlediska (opět při umisťování stavby nebude účastník prokazovat výši svých příjmů, která by ale byla právně významná při vyřizování sociální podpory ).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *