4.4.4  Důkaz znaleckým posudkem

Důkazní prostředek znaleckého posudku využívá správní orgán v případech, že nedisponuje odbornou kapacitou pro posouzení daného problému. Závěry znaleckého posudku nejsou pro správní orgán závazné. Podléhají jako jiné důkazy správnímu uvážení. Nicméně správní orgán nesmí znalecký posudek hodnotit odděleně od dalších důkazů a skutečností zjištěných v řízení. Musí jej posoudit v souvislostech s nimi a zabývat se logičností jeho závěrů.

Znalecký posudek se musí týkat věcného posouzení, nikoliv právních otázek. Není možné ustanovit znalce, který by měl učinit závěr o tom, zda byly porušeny právní předpisy. V rozporu se zákonem by tak například bylo ustanovení znalce k posouzení, zda plánovaná činnost je v souladu s územním plánem.

Znaleckou činnost upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Podle tohoto zákona mohou znaleckou činnost vykonávat znalci zapsaní do seznamu znalců, odborné ústavy a ve výjimečných případech také osoby nezapsané do seznamu. Seznamy vedou krajské soudy.

Po dobu zpracovávání znaleckého posudku znalcem ustanoveným správním orgánem nebo opatřovaným účastníkem se souhlasem správního orgánu neběží lhůta k vydání rozhodnutí (§ 71 odst. 3 písm. b).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *