4.4.1  Důkaz listinou

Listiny vydané soudy České republiky nebo jinými státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné, potvrzují, že jde o prohlášení orgánu, který listinu vydal, a není-li dokázán opak, potvrzují i pravdivost toho, co je v nich osvědčeno nebo potvrzeno.

K provedení důkazů je možné užít jakoukoli listinu i neveřejnou, správní orgán u ní bude ovšem ověřovat obsahovou správnost.

Listina musí být založena ve spise a být přístupná pro účastníky řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *