4.4  Dokazování a podklady pro rozhodnutí

K dokazování zákon obecně stanoví, že k provedení důkazů lze užít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Příkladmo pak v ustanovení § 51 odst. 1 vyjmenovává listiny, ohledání, svědeckou výpověď a znalecké posudky. Jakýkoliv další důkaz neuvedený ve výčtu je povinen správní orgán provést také, pokud je to třeba ke spolehlivému zjištění stavu věci (§ 4), například fotografie nebo zvukový záznam. Výslovně zákon zakazuje pouze užití záznamu o podaném vysvětlení (§ 137 odst. 4) jako důkazu.

O provádění důkazů musí být účastníci vždy včas vyrozuměni, pokud se neprovádí během ústního jednání. Stejně jako ústní jednání musí být oznámeno alespoň s pětidenním předstihem, měl by tuto minimální lhůtu správní orgán dodržet i při oznamování provádění důkazu mimo něj. Jestliže se účastník nemůže provedení důkazů zúčastnit, musí mít možnost se s tímto úkonem seznámit později, ještě před vydáním rozhodnutí.

Povinnosti ohledně důkazů mají i účastníci. K podpoře svých tvrzení musí označit důkazy. Správní orgán je provede, aby zjistil stav věci. Správní orgán může provedení důkazů odmítnout, pak ovšem svůj postup musí dostatečně konkrétně odůvodnit v rozhodnutí. Neučiní-li tak, vystavuje se vážnému riziku soudního zrušení svého rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů nebo proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ svého rozhodnutí, je v rozporu se spisy nebo v nich nemá oporu anebo vyžaduje rozsáhlé nebo zásadní doplnění (§ 76 s.ř.s.).

Je-li to nezbytné k zajištění účelu řízení, může správní orgán nařídit předběžným opatřením zajištění věci, která může sloužit jako důkazní prostředek (§ 61 odst. 1).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *