3.9  Velký počet účastníků

Správní řád přesně kvantifikuje, kdy se bude jednat o řízení s velkým počtem účastníků. Ustanovení § 144 odst. 1 stanoví, že o takové řízení půjde v případě, že účastníků bude více než 30. V § 144 a dalších ustanoveních zákona jsou pak pro takové řízení upraveny určité odlišnosti. Především jde o způsob doručování. Doručuje se jim veřejnou vyhláškou, a to i písemnosti určené § 19 odst. 4 do vlastních rukou. Výjimku z tohoto pravidla mají účastníci podle § 27 odst. 1, kterým se i v řízení s velkým počtem účastníků doručuje jednotlivě, pokud jsou úřadu známi.

V řízení s velkým počtem účastníků může nadřízený správní orgán převzít podle § 131 odst. 1, písm. b) věc místo podřízeného správního orgánu a rozhodnout jako správní orgán nižšího stupně. Je důležité, aby úřady využívaly tento postup pouze výjimečně. Převzetím totiž nepochybně ztíží účastníkům cestu k informacím o řízení, opravným prostředkům a dalším institutům správního řízení.

I pro řízení s velkým počtem účastníků platí pro úřad povinnost uvést v rozhodnutí vyvěšeném na úřední desce všechny identifikované účastníky řízení.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *