3.8.2  Vyjádření k podkladům rozhodnutí

Správní orgán musí před vydáním rozhodnutí dát účastníkům možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Tuto svou povinnost splní správní orgán tím, že účastníkům oznámí, že ukončil shromažďování podkladů, a současně jim stanoví lhůtu pro vyjádření se k nim. Lhůta musí být „přiměřená,“ měla by tedy odpovídat rozsahu a složitosti podkladů.

Po oznámení a výzvě k vyjádření by již podklady neměly být dále doplňovány. V opačném případě musí správní orgán opět dát všem účastníkům možnost, aby se k doplněným podkladům vyjádřili. K tomuto tématu existuje bohatá judikatura správních soudů. Mimo jiné z ní vyplývá, že je porušením práva účastníka řízení, pokud byl v rámci řízení důkazní stav doplněn, aniž by o tom účastník byl informován a dozvěděl se o tom až z konečného rozhodnutí. Jinak řečeno, povinnost vyplývající z § 36 odst. 3 platného správního řádu (dříve z § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb.) nelze považovat za splněnou tím, že správní orgán účastníkovi doručí rozhodnutí, z jehož odůvodnění lze vyčíst, jaké důkazy byly provedeny. Smyslem této povinnosti správního orgánu je umožnit účastníku řízení, aby před vydáním rozhodnutí, tedy poté, co správní orgán ukončil shromažďování podkladů rozhodnutí, mohl uplatnit své výhrady, resp. učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Účastník řízení si sám nemůže učinit právně relevantní úsudek o tom, kdy je shromažďování podkladů rozhodnutí ukončeno, proto z výzvy správního orgánu k seznámení musí být zřejmé, že shromažďování podkladů bylo ukončeno. Zcela nepřípustný je pak takový postup správního orgánu, kdy prvním úkonem vůči účastníkovi v řízení zahájeném z vlastního podnětu je oznámení rozhodnutí ve věci. Výjimkou je uložení povinnosti formou příkazu podle § 150 správního řádu.

Uvedené vady řízení zpravidla povedou ke zrušení rozhodnutí, pokud nelze nápravy dosáhnout v odvolacím řízení.

Povinnost umožnit vyjádření k podkladu rozhodnutí nemá správní orgán vůči žadateli, pokud jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a vůči účastníkovi, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

2 komentáře

 1. Dobry den.Existuje pro vyjadreni k podkladum rozhodnuti nejaky formular?

  • Marek Zelenka

   Dobrý den,
   zákon udává pouze základní náležitosti, ne formulář. pokud má samotný úřad nějaký formulář, je to na něm.
   Hezký den,
   Marek Zelenka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *