3.5  Rovnost práv dotčených osob (účastníků)

Zásada rovnosti všech účastníků řízení v procesních právech a povinnostech je obsažena v ustanovení § 7. Výjimky z této zásady jsou možné, jen jestliže tak výslovně stanoví zákon (jako například u doručování, viz kapitolu 3.3). Avšak při nerovném přístupu k účastníkům je potřeba pamatovat na čl. 37 odstavec 3 Listiny, tedy předpisu o vyšší právní síle než správní řád či jiné „obyčejné“ zákony. Listina klade přísnější požadavky na dodržení rovnosti účastníků: kategoricky stanoví, že „Všichni účastníci jsou si v řízení rovni“, a s ohledem na to je ústavně konformní vykládat případné zákonem stanovené výjimky restriktivně či je vůbec neaplikovat.

Nerovné zacházení s účastníky může být vykládáno jako důsledek korupce, klientelismu či jiných nezákonných praktik.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *