3.2  Vymezení účastníků speciálními předpisy

Samozřejmě jsou účastníky i osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon (svým speciálním ustanovením vymezujícím účast v řízení). To platí, i kdyby to správní řád nestanovoval ve svém § 27 odst. 3. Takto může být okruh účastníků oproti okruhu stanoveného správním řádem rozšířen (v případě účastníků, kteří by jinak nesplňovali obecnou definici podle § 27 odstavců 1 a 2) anebo také zúžen. Zúžení okruhu oprávněných účastníků by ale pravděpodobně bylo v rozporu s ústavním pořádkem (viz odstavec 3 Listiny základních práv a svobod).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *