2.6  Pořádková pokuta

Správní řád umožňuje správnímu orgánu uložit pořádkovou pokutu (§ 62). Horní hranice pořádkové pokuty ve výši 50 000 Kč ve spojení se široce formulovanými důvody pro její uložení umožňuje zneužívání tohoto institutu správními orgány vůči „nepohodlným” účastníkům. Navíc může docházet k absurdním situacím, kdy například v řízení o přestupku s horní hranicí pokuty ve výši 1 000 či 3 000 Kč hrozí obviněnému mnohonásobně vyšší pořádková sankce, závislá na v podstatě libovolném uvážení správního orgánu.

Při ukládání pořádkové pokuty je proto potřeba pečlivě zvážit, jestli je její uložení účelné a jaká je její přiměřená výše (a to s ohledem na poměry účastníka, závažnost pořádkového deliktu a také věc, o níž se vede řízení). Nepřiměřené pokuty pak mohou být pokládány za šikanu, klasifikovatelnou jako trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *