2.3.6  Doručování “v místě obvyklým způsobem”

Vedle výše uvedených způsobu správní orgán doručuje ještě „v místě obvyklým způsobem“ (§ 172 odst. 1). Zákon neříká, jaký je kde obvyklý způsob. Může se jednat o informační tabuli v určité části obci, o zveřejňování určitých písemností v obecním zpravodaji atd. Stanovení této povinnosti zákonem vytváří oprávněný předpoklad dotčených osob, že existuje-li nějaký v daném místě obvyklý způsob doručování, že bude použit i v budoucnosti.

V případě, že správní orgán bez předchozího dostatečného informování veřejnosti nepoužije tento v místě obvyklý způsob, lze tento postup interpretovat jako snahu o to, aby se některé dotčené osoby nedozvěděly o doručované písemnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *