2.3.4  Změna ve způsobu doručování

V průběhu řízení se správní orgán může dozvědět o dalších účastnících a může tak nastat situace, že na počátku doručoval účastníkům individuálně na jejich adresy a po přistoupení dalších účastníků by měl doručovat veřejnou vyhláškou, neboť počet účastníků vzrostl nad 30 (viz § 144 „řízení s velkým počtem účastníků“). V takovémto případě je nezbytné účastníkům doručit na jejich adresy sdělení, že správní orgán mění způsob doručování s odůvodněním, proč tomu tak je. Kdyby toto správní orgán neučinil, porušil by tím zásadu součinnosti (viz § 4). Účastníci by totiž oprávněně očekávali, že jim i další písemnosti v daném řízení budou doručeny individuálně a mohli by oprávněně takové jednání považovat za snahu o jejich poškození (spočívající například v tom, že nečekajíce doručování veřejnou vyhláškou zmeškají nějaký úkon).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *