2.3.2  Uložení písemnosti

Uložení písemnosti u správního orgánu, který ji vyhotovil (§ 23 odstavec 3 písmeno a), je možné jen v případě, že doručuje sám správní orgán, který tuto písemnost vyhotovil. Není možno doručovat poštou a žádat od pošty, aby nedoručenou písemnost hned vrátila správnímu orgánu (odesílateli) s tím, že ji správní orgán uloží u sebe. Tím by bylo porušeno ustanovení § 23 odstavce 3 písmene b), které výslovně stanoví, že písemnost bude uložena na poště. To samé platí pro obecní úřad, který není přímo správním orgánem, který písemnost vyhotovil, ale je pouze orgánem vykonávajícím doručení.

V případě, že se účastník dozví, že mu byla písemnost uložena u správního orgánu a požádá o opakované doručení, je povinností správního orgánu této žádosti vyhovět a pokusit se o další doručení písemnosti. Tato povinnost je součástí povinnosti „vycházet vstříc“ dotčeným osobám (§ 4 odstavec 1) a v případě rozhodnutí také součástí práva účastníků na vydání stejnopisu (§ 69 odstavec 4).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *