2.3.1  Opakované doručení

V případě, že je písemnost doručena účastníkovi s Za takového je nutno považovat každého účastníka, pokud výslovně neuvede, že má shodný zájem s některým jiným účastníkem; to že účastníci dosud činili shodná podání ještě neznamená, že nemohou mít zájem na protichůdné reakci na právě doručovanou písemnostprotichůdným zájmem (viz kapitola 4.7.5) nebo není doloženo doručení, ač to je potřeba pro řízení, nemůže správní orgán čekat, jestli účastník bude v řízení postupovat jako by mu bylo doručeno. Správní orgán se musí pokusit o opakované doručení (§ 19 odstavec 5).

Podobně v případě, že se elektronicky zaslaná písemnost vrátí jako nedoručitelná, je potřeba (po dalším neúspěšném pokusu elektronicky doručit onu konkrétní písemnost) doručit ji „normálním“ způsobem (§ 19 odstavec 9). Selhání elektronické cesty může být způsobeno poruchou, na kterou účastník nemá vliv a ani o ní nemusí vědět. V žádném případě nelze nedoručení elektronické zásilky vykládat tak, že se danému účastníkovi nedaří doručovat (§ 25 odstavec 1). Tento závěr je možno učinit jen tehdy, že se mu prokazatelně nedaří doručovat, ač se správní orgán pokusil doručit všemi možnými způsoby.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *