1.4  Správní postupy

Působnost správního řádu určuje postupy správních orgánů, na něž se nový správní řád vztahuje.

1.4.1  Formální správní řízení

Mezi formální správní řízení patří

  • správní řízení, na které se uplatní procesní ustanovení obsažená pouze ve správním řádu, neboť zvláštní právní předpis žádná taková ustanovení neobsahuje (např. zákon o ochraně ovzduší);
  • správní řízení, na které se uplatní procesní ustanovení zvláštního předpisu v kombinaci s ustanoveními správního řádu (např. stavební řízení);
  • správní řízení, ve kterém je výslovně zvláštním právním předpisem vyloučeno užití správního řádu (např. zákon o správě daní nebo přestupkový zákon).

1.4.2  Jiné postupy správního orgánu

Jedná se o postupy, kde se nerozhoduje o právech nebo povinnostech účastníků řízení. Patří sem

  • postupy, v nichž se vydává opatření obecné povahy;
  • postupy při uzavírání veřejnoprávní smlouvy;
  • postupy, v nichž správní orgán řeší stížnost;
  • postupy, jejichž výsledkem je vydání vyjádření, osvědčení, ověření, závazného stanoviska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *