Domov » Publikace » Transparentní samospráva » Správní řád vstříc občanům » 1  Působnost správního řádu » 1.2  Působnost správních orgánů podle správního řádu

1.2  Působnost správních orgánů podle správního řádu

Okruh činností a právních vztahů v kompetenci správních orgánů nazýváme jejich působností. Podle nového správního řádu správní orgány rozhodují nejen o právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Správní orgány musí použít správní řád i při ostatních činnostech při zajišťování veřejné správy. Tato koncepce se neuplatní absolutně, musí jít o tzv. „vrchnostenskou“ veřejnou správu čili o situace, kde státní orgán vystupuje v nadřazeném postavení, například při vydávání stavebního povolení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *