1.1  Přehled správních orgánů

a/ orgány moci výkonné:

 • vláda
 • ministerstva
 • další ústřední orgány státní správy jako např. Český statistický úřad nebo Národní bezpečnostní úřad
 • správní orgány s celostátní působností, podřízené ministerstvům jako např. Česká obchodní inspekce nebo Generální ředitelství cel
 • zvláštní územní orgány státní správy jako např. krajské hygienické stanice nebo inspektoráty práce
 • veřejné ozbrojené sbory jako Armáda České republiky nebo Policie České republiky

b/ orgány územních samosprávných celků:

 • orgány krajů měst a obcí a orgány městských částí a městských obvodů v případě územně členěných statutárních měst jako jsou např. krajské, obecní úřady nebo stavební a živnostenské úřady vykonávající přenesenou působnost
 • samosprávné orgány jako např. Rada obce nebo Přestupková komise

c/ jiné orgány:

 • dozorující a kontrolní orgány mimo hierarchii orgánů moci výkonné jako např. Úřad na ochranu hospodářské soutěže nebo Úřad veřejného ochránce práv

d/ právnické osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy:

 • veřejné fondy jako např. Státní fond dopravní infrastruktury
 • veřejné podniky jako např. Česká televize nebo Ředitelství silnic a dálnic
 • profesní komory jako např. Česká advokátní komora

e/ fyzické osoby vykonávající působnost v oblasti veřejné správy:

 • veřejné stráže jako např. lesní stráž
 • notáři a exekutoři
 • odborně způsobilé osoby jako např. autorizovaní architekti

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *