Domov » Právní poradna – linka 199

Právní poradna – linka 199

Protikorupční linka 199

Provoz protikorupční linky 199 byl ukončen k 30.4.2012. S podněty týkající se korupce se prosím obracejte na naší právní a protikorupční poradnu.

Upozorňujeme, že provoz právní poradny bylo nutné vzhledem k ukončení provozu linky 199 rovněž omezit. Není v našich personálních ani finančních možnostech zodpovídat Vaše dotazy v předešlém rozsahu. Právní poradna neposkytuje rady v soukromoprávních sporech (zejména opatrovnické spory, dědické řízení, exekuce apod.) a až na výjimky ani v trestním řízení. Děkujeme za pochopení.

Protikorupční linka 199 byla zřízena jako speciální protikorupční telefonní linka v rámci Strategie vlády v boji proti korupci. Linka poskytuje právní pomoc občanům, kteří se setkali s individuálním případem korupce zejména na straně představitelů veřejné moci.

Provozovatelem linky je občanské sdružení Oživení, o. s., provoz linky financuje Ministerstvo vnitra ČR v rámci dotačního řízení na podporu boje proti korupci. S výsledky provozu protikorupční linky v letech 2007-2010 (provozovatelem byla Transparency International ČR) se můžete seznámit prostřednictvím hodnotících zpráv MV ČR. Oživení vydává zprávy o provozu linky čtvrtletně: leden-březen 2011, duben-červen 2011, červenec – září 2011, rok 2011, leden-duben 2012.

Protikorupční linka 199 je bezplatná, stejně jako navazující právní poradenství vztahující se jakkoli ke korupci. V odůvodněných případech bude klientovi poskytnuto i právní zastoupení advokátem. Každý všední den je linka 199 obsluhována od 9 do 17 hodin vždy dvěma právními asistenty. Mimo pracovní dobu nebo čeká-li klient dlouho na spojení, je možné zanechat vzkaz na záznamníku. Asistenti se ozvou, jakmile to bude možné.

Volající není povinen sdělovat své jméno a  záleží pouze na jeho uvážení, zda se rozhodne zůstat v anonymitě. Hovory na lince 199 nejsou nahrávány. Provozovatel linky však zároveň nemá žádnou vyšetřovací pravomoc a bez poskytnutí konkrétních údajů a podkladů ke konkrétní kauze může volajícímu poskytnout pouze obecnou právní radu jak v dané věci postupovat.

Volající by měl vždy stručně vylíčit skutečnosti důležité pro posouzení věci. Zejména by měl uvést svůj vztah k věci, kdy se daná událost odehrála, jaké kroky ve věci sám podnikl a důvody svého podezření na korupční jednání. V případě potřeby jsou právním asistentem kladeny volajícímu dotazy směřující k objasnění věci.

Nejčastěji se věnujeme těmto tématům:

Svobodný přístup k informací
Nakládání s majetkem obce / kraje
Střet zájmů
Rozhodování orgánů obcí
Veřejné zakázky
Korupční výzvy policistů, úředníků či jiných veřejných činitelů
Dotace

Další užitečné rady a publikace ke stažení:

Protikorupční manuál Společně proti korupci vydaný Ministerstvem vnitra ČR.

Naše protikorupční právní poradna spolupracuje s občanským sdružením Ekologický právní servis, na jejich internetových stránkách lze také nalézt několik užitečných rad:

– jak postupovat při podání trestního oznámení a zahájení řízení před soudem

– jak napsat dopis úřadu, aby zahájil vymáhání škody, která vznikla chybným rozhodnutím úředníka tohoto úřadu

– odpovědnost státu, obcí a krajů za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

– jak postupovat při nesprávném použití dotace

Kontakt:
e-mail: poradna@oziveni.cz

Oživení, o. s.
Muchova 13
160 00  Praha 6