Domov » Program Bezkorupce

Program Bezkorupce

V rámci programu Bezkorupce se věnujeme systematickému odhalování nekalého a nehospodárného jednání ve veřejné správě, svou pozornost pak nejčastěji obracíme na oblasti s vysokým korupčním potenciálem jako jsou např. manipulace při zadávání a realizaci veřejných zakázek, nevýhodné prodeje a pronájmy veřejného majetku, neúčelné vynakládání veřejných prostředků v rámci přerozdělování dotací a grantů, odmítání poskytování informací ze strany povinných subjektů, monitorování případů střetu zájmů veřejných funkcionářů. Na základě námi zpracovaných odborných studií a analýz navrhujeme a prosazujeme systémová protikorupční opatření a strategie, účasti v poradních sborech a pracovních skupinách nám umožňují připomínkovat relevantní legislativní návrhy. V neposlední řadě poskytujeme protikorupční a právní poradenství a nabízíme odborně zaměřená školení a workshopy. Koordinujeme síť – Platforma Bezkorupce, která umožňuje sdílení praktických zkušeností s nehospodárností a netransparentností na komunální úrovni, zároveň usilujeme o šíření protikorupčního know-how a zapojujeme veřejnost do rozhodování o veřejných záležitostech.

V České republice se  dlouhodobě ukazuje, že úzké propojení veřejných funkcionářů se soukromou sférou, nevyvozování osobní odpovědnosti jimi pro veřejnost nevýhodně učiněných rozhodnutí a především pak stále velmi nízká transparentnost těchto vztahů a procesů bez dostatečné kontroly ze strany veřejnosti, ale i absence institucionálního dohledu, vytváří ideální prostor pro bujení korupce v našem státě.  Na základě našich několikaletých zkušeností jsme přesvědčeni, že vysoká míra otevřenosti a průhlednosti je nejlepším lékem proti systémové korupci. Transparentní přístup ozdravuje politickou kulturu, umožňuje vytvářet kvalitní veřejný dohled a tím i utužuje odpovědnost námi volených politických zástupců, jenž mají v našem zájmu činit rozhodnutí.

1 komentář

 1. DĚKUJI ZA VAŠI HODNOTNOU PRÁCI !!

  SPOLEČNOST – BEZ KORUPCE !
  PRAVDA ZVÍTĚZÍ !
  Pavel Suchomel
  Brno
  M: 774 037872

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *