Domov » Právní a protikorupční poradna

Právní a protikorupční poradna

Právní poradna Bezkorupce poskytuje bezplatné a plně profesionální právní a expertní poradenství
– obětem a svědkům korupce, střetu zájmů, klientelismu, zneužívání pravomocí a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky;
– představitelům veřejné správy v otázkách identifikování a prevence korupce a střetu zájmů.

Ročně poskytneme průměrně 150 odborných konzultací a vyřídíme 450 podnětů.
Řešením konkrétních kauz hájíme veřejný zájem a napomáháme cílovým skupinám a širší veřejnosti lépe porozumět problematice korupce a jejích projevům.

Našim cílem je motivovat občany k veřejné kontrole a podpořit potenciální oznamovatele nekalých jednání.

Nejčastěji se věnujeme těmto tématům:

Svobodný přístup k informacím pro občana a zastupitele
Nakládání s majetkem obce / kraje
Střet zájmů
Rozhodování orgánů obcí
Veřejné zakázky
Veřejná podpora (dotace)
Odpovědnost vůči obci / státu
Radniční periodika
Ochrana oznamovatelů
Manipulace volebních výsledků

Naše vyřešené kauzy naleznete na interaktivní mapě >>

S podněty vztahující se k tématu korupce se můžete obrátit na následující kontakty:

e-mail: poradna@oziveni.cz
tel: +420 608 732 091

Oživení, o. s.
Muchova 13
160 00  Praha

Bezplatné právní poradenství je podpořeno grantem z Ministerstva vnitra ČR.

NA OSOBNÍ SETKÁNÍ SE, PROSÍM, OBJEDNEJTE TELEFONICKY.

Newslettry z právní poradny najdete zde:
newsletter 2018/1 newsletter 2017/2 newsletter 2017/1 newsletter 2016/2 newsletter 2016/1 newsletter 2015/2 newsletter 2015/1 newsletter 2014/2 newsletter 2014/1 newsletter 2013/3 newsletter 2013/2 newsletter 2013/1