Domov » platforma Bezkorupce » projekty platformy bezkorupce

projekty platformy bezkorupce

V rámci aktivit platformy Bezkorupce vznikají společné projekty jejích členů.

Protikorupční audit

Největším aktuálně běžícím projektem je Audit sedmi samospráv zaměřený na rizikové oblasti jako je zadávání veřejných zakázek, hospodaření s veřejným majetkem, veřejná podpora a dotace, informační a mediální politika, transparentní rozhodování orgánů samospráv, fungování společností ovládanými samosprávou, nastavení kontrolních mechanismů a ochrana oznamovatelů, kteří chtějí nahlásit korupční jednání. Součástí auditu je i předání sady doporučení, které úřady samospráv mohou implementovat do svých interních procesů. Více informací naleznete přímo na stránce auditu věnované.

Videozáznamy ze zasedání zastupitelstev

Pořizování a zveřejňování audiovizuálních záznamů ze zasedání zastupitelstev je ožehavým tématem od chvíle, kdy plošná dostupnost potřebných technologií umožnila záznamy zveřejňovat takřka komukoliv. Už jen samo pořizování audiovizuálního záznamu totiž často naráží na odpor těch, kdo jsou zachycováni, zejména některých členů zastupitelstva. Situace se ještě více zkomplikovala, když do problematiky vstoupil výrazněji Úřad pro ochranu osobních údajů, který v roce 2011 začal vydávat stanoviska, podle kterých je zveřejňování záznamů v rozporu se zákonem. Detailní informace i právní analýzu problematiky naleznate na stránce záznamům věnované.

Transparentní rozhodovací procesy

Nad tím, jakým způsobem zvolené vedení spravuje obec, může fungovat dvojí úroveň kontroly. Jednou, s níž se počítá jakoby přirozeně, je kontrola ze strany opozičních zastupitelů. Druhou úrovní je kontrola ze strany veřejnosti, ať už se jedná o občany obce, nebo například neziskové organizace. V individuálních případech může mít jeden nebo druhý typ kontroly vlastní klady a zápory, v ideálním se mohou doplňovat. Této oblasti jsme nejen věnovali v rámci protikorupčního auditu. Rovněž jsme sesbírali příklady dobré praxe a strukturovaně je představili zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *