Domov » platforma Bezkorupce » Jak se stát členem platformy Bezkorupce?

Jak se stát členem platformy Bezkorupce?

V případě zájmu o členství musí žadatel přijmout pravidla fungování platformy Bezkorupce a vyplnit registrační dotazník. Přijetí žadatele schvalují stávající členové platformy Bezkorupce. Schvalovací proces začíná přijetím řádně vyplněného dotazníku koordinátorem platformy (o.s. Oživení), které rozešle žádost o přijetí stávajícím členům platformy a udá termín, do něhož je možno se k žádosti vyjádřit (nejméně 1 týden). V případě, že nikdo z členů nevysloví v daném termínu nesouhlas s žádostí o přijetí, je žadatel přijat. V případě, že alespoň jeden člen (který nebyl iniciátorem žadatelovy žádosti o přijetí do platformy) člena k přijetí doporučí, je člen umožněn přístup do emailové konference Bezkorupce. V případě, že proti přijetí žadatele vystoupí s výtkou dosavadní člen komunikační sítě Bezkorupce, je žádost přijata pouze v případě konsensuálního výsledku následujícího řízení.

Koordinátor platformy sdělí výsledek hlasování žadateli a v případě přijetí jeho žádosti technicky zajistí podmínky pro zapojení člena do komunikační sítě a zveřejní údaje člena v seznamu členů platformy Bezkorupce.

Ukončení členství v platformě Bezkorupce

Členství v platformě zaniká v následujících případech:

  • člen na vlastní žádost z platformy vystoupí;
  • členská organizace nebo iniciativa ukončila činnost;
  • člen se dlouhodobě neúčastní aktivit platformy;
  • člen vyvíjí aktivity v rozporu s cíli platformy;
  • člen dlouhodobě nereaguje na výzvy koordinátora platformy.

 

Kotaktní osoba: Marie Čiverná

Cíle a způsob fungování platformy Bezkorupce

Kdo se může stát členem platformy Bezkorupce?

Jaké jsou výhody a závazky členství v platformě Bezkorupce?

Projekty platformy Bezkorupce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *