Domov » platforma Bezkorupce

platforma Bezkorupce

Cíle a způsob fungování platformy Bezkorupce:

Platforma Bezkorupce je nástrojem pro vzájemnou spolupráci organizací, iniciativ a jednotlivců zabývajících se tématy střetu zájmů, hospodárného nakládání s majetkem a transparentnosti na úrovni samosprávy v ČR. Platforma je komunikační sítí organizací a jednotlivců fungující od roku 2004, kterou technicky zastřešuje občanské sdružení Oživení.

Účelem platformy Bezkorupce je fungovat na více úrovních:

  • sdílení relevantních zkušeností a odborných znalostí členů takovým způsobem, aby byly přínosné jak v danou chvíli pro členy platformy (živá komunikace), tak následně v systematizované podobě pro ostatní, kdo se budou podobnou problematikou zabývat (internetová databáze případů a poradna);
  • zajišťování či zprostředkování odborného servisu ze strany koordinátora platformy, o.s. Oživení – v podobě konkrétního poradenství a asistence nebo organizace seminářů;
  • společné akce členů v závislosti na jejich konkrétním tematickém zaměření nebo regionu, v němž působí;
  • zajištění aktuálních informací a podílení se na společných akcích platformy ve vztahu k relevantní legislativě.

Základ činnosti platformy tkví v poradenství, předávání zkušeností, spolupráci, vzájemné pomoci a šíření protikorupčního know-how iniciativ, které chtějí efektivně postupovat při realizaci vlastních aktivit a zpracovávání kauz a kampaní zaměřených na potlačování netransparentního a nehospodárného chování ve veřejné správě. Témata pro společné kampaně zaměřené na ovlivnění systémového rámce platforma určuje průběžně na základě společného vytipování ústředních problémů ve spolupráci s koordinátorem platformy.

Přehled společných projektů platformy naleznete zde.

Kdo se může stát členem platformy Bezkorupce?

Jaké jsou výhody a závazky členství v platformě Bezkorupce?

Jak se stát členem platformy Bezkorupce?

Projekty platformy Bezkorupce.