Domov » Jak oznámit korupci?

Jak oznámit korupci?

Přeskočit přímo k oznámení

Oznamujte bezpečně pomocí rozhraní GlobaLeaks!

GlobaLeaks je software, který i méně technicky zdatným osobám umožňuje podat oznámení o korupci takovým způsobem, aby bylo možné zaručit jejich anonymitu a ochránit obsah jejich sdělení za použití moderních kryptografických nástrojů. Nástroj umožňuje dvě varianty oznámení – důvěrné a via Tor (o rozdílu mezi podáními si přečtěte níže na stránce).

Oživení je od července 2015 jediným poskytovatelem GlobaLeaks v ČR.

Máte zájem o GlobaLeaks ve Vaší instituci? Pomůžeme Vám! Podívejte se na nabídku.

Příjemci Vašeho oznámení budou vždy respektovat Vaši anonymitu, ať jste již vybrali variantu podání důvěrného oznámení nebo via Tor, který zajišťuje jak Vaši anonymitu, tak chrání obsah Vašeho sdělení v kyberprostoru. V případě podání via Tor však nelze zaručit anonymitu Vašeho oznámení před třetími stranami (poskytovatel internetu, zaměstnavatel, atp.).

Více o nástroji GlobaLeaks a jeho využití ve světě můžete číst zde.

Postup právní poradny při vyřizování podnětů

Vaše podněty přijímáme všemi informačními kanály (zabezpečené rozhraní, e-mailem, telefonicky i osobně). Po obdržení podnětu budeme postupovat následovně:

Fáze 1 - Potvrzení přijetí podnětu

Na Váš písemný podnět Vám do 3 pracovních dnů zašleme stručné sdělení o přijetí podnětu. Bude-li Váš podnět vyhodnocen jako relevantní (viz fáze 2), obdržíte plnohodnotnou odpověď dle aktuální kapacity právní poradny.

Fáze 2 - Vyhodnocení relevance podnětu

Váš podnět bude přiřazen pracovníkovi právní poradny, který jej posoudí z hlediska relevance k činnosti Oživení a možností řešení Vašeho podnětu.

a. Relevantní podnět je z našeho pohledu ten, který upozorňuje na možné ohrožení či poškození veřejných zájmů a vztahuje se k činnosti a poslání naší protikorupční poradny.

b. Na zjevně nesrozumitelné či irelevantní podněty zpravidla nereagujeme.

Fáze 3 - Analýza podnětu a připojených podkladů

V rámci analýzy Vašeho podnětu po právní stránce zpravidla dohledáme ověřující informace a dokumenty a navrhneme možné alternativy řešení.
V případě, že Váš podnět nebudeme schopni řešit, odkážeme Vás na příslušnou instituci nebo organizaci (bude-li nám tato známa), které mají pravomoci, kapacity či know-how Váš podnět nejlépe řešit.

Fáze 4 - Návrh řešení

Váš podnět může mít buď právní nebo neprávní řešení. Odpověď obdržíte dle složitosti případu a aktuální kapacity právní poradny, nejpozději  do 30 dnů.

a. Právní řešení může spočívat ve vyjasnění či výkladu určitého zákonného ustanovení (např. na co máte v dané pozici právo, jaké lze využít právní prostředky, pomoc se sepsáním podání ve věci. Ve vybraných stěžejních případech můžeme nabídnout zprostředkování bezplatného právní zastoupení spolupracujícím advokátem.

b. Může se stát, že právní řád nenabízí ve Vašem případě dostatečně uspokojivé řešení nebo jeho řešení dostupnými právními prostředky shledáme jako neúčelné vzhledem k aplikační praxi. V takovém případě nabízíme, že Vám připravíme odbornou argumentaci a zpracujeme ji do výzvy relevantním představitelům veřejné správy; event. zašleme podnět příslušnému kontrolnímu orgánu veřejné správy. Dále můžeme pomoci i s medializací Vašeho podnětu a podnítit tak řešení systémového problému.

Složení právní poradny

Právní poradna Oživení sestává vždy minimálně ze dvou právníků, z toho alespoň jeden je spolupracující advokát. Advokát je zároveň vedoucím poradny.
Vaším podnětem se vždy však bude zabývat celý náš tým na pravidelných poradách – podrobněji, abychom maximálně využili know-how všech našich členů specializujících se na různou protikorupční problematiku (např. etický kodex, střet zájmů, medializace atp.).

  

Přečtěte si jak podat oznámení bezpečně!

K podání Vašeho oznámení používáme speciální software GlobaLeaks, který je navržen pro zachování anonymity a maximální bezpečnosti whistleblowera. Podat oznámení je možné ve dvou variantách s využitím anonymizační sítě Tor, či bez.

I v případě užití první varianty bez Toru je kladen velký důraz na bezpečnost a za použití šifrovaného protokolu HTTPS je ochráněn obsah vašeho oznámení. Bohužel z čistě technického hlediska, ale není možné zaručit vaši anonymitu, proto v případě citlivých informací prosím zvažte druhou variantu.

okd

Podat oznámení v zabezpečeném režimu je možné za použití Tor Browseru, který mimo dalších bezpečnostních výhod zajišťuje jak Vaši anonymitu, tak chrání obsah Vašeho sdělení a to za pomoci přesměrovávání zašifrovaného toku dat skrze několik uzlů. Varianta oznámení via Tor je ve všech ohledech bezpečnější, instalace vám nezabere víc než dvě minuty.

oznamtekorupci_tor2

loga